محصولات

میز تحریر ارد (M-AA-L)

میز تحریر ارد (M-AA-L)

مشخصات: PVC

ابعاد: 170 در 65

توضیحات: میز ال منشی پایه آلومینیومی با صندوق سه کشو مجزا