محصولات

میز تحریر ال پرک (MT-PA-3) Featured

میز تحریر ال پرک (MT-PA-3)

مشخصات: چوب راش خشک شده توسط دستگاه خشک کن، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر