محصولات

میز مدیریت ارد (MM-ARD-2)

میز مدیریت ارد (MM-ARD-2)

مشخصات: PVC

ابعاد: 180 در 90

توضیحات: میز مدیریت با یک صندوق ساده و ال متحرک + فایل پی وی سی + کتابخانه پی وسی