محصولات

میز مدیریت ارد (MM-A-DO)

میز مدیریت ارد (MM-A-DO)

مشخصات: PVC

ابعاد: 180 در 90

توضیحات: میز مدیریت با دو صندوق + فایل پی وی سی + کتابخانه پی وسی