محصولات

فایل دو کشو پرک (F-P-2)

فایل دو کشو پرک (F-P-2)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

توضیحات: دو کشو