محصولات

بوفه ویترین یک لنگه سینا (BS-1)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه MDF کلافی

ابعاد: 190 در 50

توضیحات: بوفه یک لنگه