محصولات

بوفه ویترین سه لنگه سینا (BS-3)

بوفه ویترین سه لنگه سینا (BS-3)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

ابعاد: 190 در 125

توضیحات: بوفه سه لنگه