محصولات

کتابخانه پاشنه کلاف چوب پرک (K-PP-90)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

ابعاد: 200 در 90

توضیحات: کتابخانه پاشنه کلاف چوب چهار شیشه یا دو شیشه