محصولات

کتابخانه لولا گازور کلاف چوب پرک (K-PG-90)

کتابخانه لولا گازور کلاف چوب پرک (K-PG-90)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

ابعاد: 200 در 90

توضیحات: کتابخانه لولا گازور کلاف چوب