محصولات

میز بغل مبل پارسا (JP-2)

میز بغل مبل پارسا (JP-2)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 25 میلی متر

ابعاد: 60 در 60