محصولات

میز بغل مبل مشبک پارسا (JSH-2)

میز بغل مبل مشبک پارسا (JSH-2)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 25 میلی متر

ابعاد: 60 در 60