محصولات

SC507X

صندلی کنفرانسSC507X نیلپر

استهلاک ضربات به کمک حالت مناسب پشتی و نشیمن

طراحی بر مبنای اصول ارگونومی

قابل ارائه با کلیه روکش های چرم و پارچه صندلی

استفاده از فوم سرد برای جلوگیری از تغییر حالت نشیمن و پشتی

بهره گیری از آبکاری کرم با رنگ کورهای برای قسمت های فلزی به منظور افزایش زیبایی وجلوگیری از آسیب و زنگ زدگی

دسته ساخته شده از پروفیل فولادی با آبکاری کرم و روکش PP

پایه فولادی با آبکاری کرم

SC507X


توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.