محصولات

L101

صندلی - صندلی آزمایشگاهی - صندلی آزمایشگاهی رادسیستم

صندلی آزمایشگاه L101رادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 66-54

سطح نشیمنگاه 42

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 57

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 42

قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه می­باشد.

 

 

کالیته چرم و پارچه