محصولات

W405-2/B

صندلی - صندلی اداری - صندلی اداری رادسیستم - صندلی انتظار رادسیستم

صندلی انتظار W405-2/Bرادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 46

سطح نشیمنگاه 51

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 72

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 112.5

قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه می­باشد .

توضیحات :

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

 

کالیته چرم و پارچه