محصولات

W208-2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W208-2رادسیستم

عرض نشیمن 104

عرض دسته 20

عمق نشیمن 52

ارتفاع پشتی 30

ارتفاع دسته 30

ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.

قابل عرضع با روکش چرمی می‌باشد.

 

 

کالیته چرم