محصولات

W205-2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری W205-2رادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41

سطح نشیمنگاه 53

طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67.5

عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 145

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد .

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد

 

کالیته چرم

 

.