محصولات

W206

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W206رادسیستم

عرض نشیمن 49

عرض دسته 7.5

عمق نشیمن 44

ارتفاع پشتی 32

ارتفاع دسته 32

ارتفاع نشیمن 47

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.