محصولات

W208

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W208رادسیستم

عرض نشیمن 54

عرض دسته 20

عمق نشیمن 52

ارتفاع پشتی 30

ارتفاع دسته 30

ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.